Welcome to the site of Cosplay4Charity

Cosplay4Charity intends to brighten the lives of the sick or disabled, by providing animation in costumes of well-known characters from movies, tv-series, comics or games.

Most recent event: Frozen 2 release in Kinepolis Leuven

NL:

Het voorbije weekend in Kinepolis Belgium Leuven, leverde ons meer dan 2000 foto's op!

U kan de foto's online terugvinden op de Facebook-pagina van Kinepolis:
https://www.facebook.com/pg/Kinepolis/photos/?tab=album&album_id=10157707440426912&__tn__=-UC-R

U kan echter Uw originele foto wel via ons verkrijgen. Gelieve daarvoor een mail te sturen naar cosplay4charity@gmail.com, met daarin de volgende info:
- wanneer U ongeveer met ons op de foto bent gegaan / welke vertoning U bent gaan zien (datum/uur).
- een beschrijving van de personen die op de foto zijn geweest. Stuur een foto als U die hebt -link naar Uw foto in het album van Kinepolis, of indien U zelf foto's hebt genomen met Uw GSM bijvoorbeeld- of anders een omschrijving van het aantal personen, haarkleur, kledij,...
Zonder dergelijke info is het voor ons onbegonnen werk om tussen 2000 foto's iemand terug te vinden die wij niet kennen.

Wij zijn vrijwilligers die onze hobby inzetten voor het goede doel. Wij zijn partner van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen en proberen hen ook financieel te steunen. Voorbeelden van evenementen waar we rechtstreeks hebben bijgedragen, kan U op deze pagina terugvinden.

Indien U tevreden bent over onze aanwezigheid, Uw foto's,... hopen we dat U het ook over Uw hart kan krijgen om kinderen en gezinnen die misschien niet in staat zijn om een dagje naar de bioscoop te gaan, ook even te steunen. Dat kan via de knop die in dit bericht aktief staat.
Elke bijdrage is vrijwillig en zal zeker bijdragen tot enkele heel gelukkige kinderen, die vaak heel zware medische behandelingen moeten doorstaan.

Dank bij voorbaat!


***
FR:

Le week-end dernier à Kinepolis Belgium Leuven nous a livré plus de 2000 photos!

Vous pouvez trouver les photos en ligne sur la page Facebook de Kinepolis:
https://www.facebook.com/pg/Kinepolis/photos/?tab=album&album_id=10157707440426912&__tn__=-UC-R

Cependant, vous pouvez obtenir votre photo originale de notre part. S'il vous plaît envoyer un e-mail à cosplay4charity@gmail.com avec les informations suivantes:
- quand vous avez approximativement pris une photo avec nous / quel affichage vous êtes venu voir (date / heure).
- une description des personnes photographiées. Envoyez une photo si vous en avez une - un lien vers votre photo dans l'album Kinepolis, ou si vous avez pris des photos avec votre téléphone portable, par exemple - ou une description du nombre de personnes, de la couleur des cheveux, des vêtements, ...
Sans ces informations, il nous est impossible de trouver une personne que nous ne connaissons pas entre 2000 photos.

Nous sommes des bénévoles qui utilisons notre passe-temps pour la charité. Nous sommes partenaires de Make-A-Wish Belgique-Flandre et essayons également de les aider financièrement. Vous trouverez des exemples d'événements auxquels nous avons contribué directement sur cette page.

Si vous êtes satisfait de notre présence, de vos photos, ... nous espérons que vous pourrez également parler de votre cœur pour soutenir les enfants et les familles qui ne pourront peut-être pas aller au cinéma pendant une journée. Ceci est possible via le bouton actif dans ce message.
Chaque contribution est volontaire et contribuera certainement à des enfants très heureux, qui doivent souvent subir des traitements médicaux très graves.

Merci d'avance!


***
EN:

The past weekend in Kinepolis Belgium Leuven, delivered us more than 2000 photos!

You can find the photos online on the Facebook page of Kinepolis:
https://www.facebook.com/pg/Kinepolis/photos/?tab=album&album_id=10157707440426912&__tn__=-UC-R

However, you can obtain your original photo from us. Please send an e-mail to cosplay4charity@gmail.com with the following information:
- when you have approximately taken a photo with us / which screening you have come to see (date / time).
- a description of the people who have been photographed. Send a photo if you have it - link to your photo in the Kinepolis album, or if you have taken photos with your cell phone, for example - or else a description of the number of people, hair color, clothing, ...
Without such information it is impossible for us to find someone we do not know between 2000 photos.

We are volunteers who use our hobby for charity. We are a partner of Make-A-Wish Belgium-Flanders and also try to support them financially. You can find examples of events to which we have contributed directly on this page.

If you are satisfied with our presence, your photos, ... we hope that you can also talk from your heart to support children and families who may not be able to go to the cinema for a day. This is possible via the button that is active in this message.
Each contribution is voluntary and will certainly contribute to some very happy children, who often have to endure very serious medical treatments.

Thanks in advance!
 

 

Most recent event: Frozen 2 release in Kinepolis Brussels

 
Vous pouvez trouver les photos en ligne sur la page Facebook de Kinepolis:
https://www.facebook.com/pg/Kinepolis/photos/?tab=album&album_id=10157707440426912&__tn__=-UC-R

Cependant, vous pouvez obtenir votre photo originale de notre part. S'il vous plaît envoyer un e-mail à cosplay4charity@gmail.com avec les informations suivantes:
- quand vous avez approximativement pris une photo avec nous / quel affichage vous êtes venu voir (date / heure).
- une description des personnes photographiées. Envoyez une photo si vous en avez une - un lien vers votre photo dans l'album Kinepolis, ou si vous avez pris des photos avec votre téléphone portable, par exemple - ou une description du nombre de personnes, de la couleur des cheveux, des vêtements, ...